Tag Archives: sıkılma

Berlin Notları

Bazı şeyleri yerinde, içinde gözlemleyince daha iyi anlıyor insan. Özellikle sanata ve tasarıma dair düşüncelerimin yeni yeni oturmaya başladığı bu zamanlarda yapmış olduğum Berlin ziyaretim bazı şeyleri daha iyi anlamamı sağladı, ya da ben öyle bir yanılsama içerisindeyim…

berlin_heykel Continue reading